Om Norpole

Miljø

Miljø er i fokus, i første rekke knyttet til klima og CO2. Det er en økende bekymring for effektene av menneskeskapte klimaeffekter, og miljø har kommet høyt opp på den politisk agendaen. Regjeringens hovedmål er at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030. Skog og trær jobber for miljøet. En kvadratmeter med skog lagrer ett tonn med karbongass. Vi er opptatt av å ta vare på vårt fremtidige miljø og tar miljøhensyn ved planlegging av hele livssyklusen til mastene. Råvarene er f. eks. kortreiste og underleverandører og produksjonsapparat ligger geografisk i samme område. Mastene er produsert i sent voksende heltre/laminert furu eller gran, noe som gir et hardt stabilt materiale. Mastene er bearbeidet med en miljøvennlig impregnering, og en overflatebehandling for optimal beskyttelse.

10 gode grunner til å velge Norpole for miljøets skyld:

 1. Tre er en fornybar naturressurs
 2. Bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten
 3. Tilveksten i skogene er større enn hogsten
 4. Treet kommer fra et bærekraftig skogbruk
 5. Treindustri er en ren og ressurseffektiv industri
 6. Våre underleverandører anvender 100% av råvarene
 7. Tre har god holdbarhet og Norpoleproduktene er tidløse
 8. Tre og treprodukter kan gjenbrukes og gjenvinnes
 9. Norpolemastene er produsert i Norge
 10. Norpole kan resirkuleres

 

Bærekraft

Hva mener vi med bærekraft?

 • Treverk er et miljøvennlig materiale
 • Treet er levende, vennlig og mykner offentlige omgivelser
 • Produksjonene holder tradisjonsrikt håndverk i hevd
 • Mastene er behandlet og impregnert for optimal holdbarhet
 • Produktene er modulbasert oppbygget
 • Produksjonen er lokalt med minimum av transport
 • Produktene er kortreist da de produseres i Norge
 • Produktene medfører lokal verdiskapning

Dette er eksempler på forhold som underbygger påstandene våre om at Norpole produktene er bærekraftige. For oss betyr bærekraft at vi produserer Norpole produktene på en så smart, skånsom og miljøvennlig måte og at arbeidet kan føres videre av fremtidige generasjoner.

Flere artikler …

 1. Salgs & leveringsbetingelser